Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

19 niedziela zwykła, 13 sierpnia 2017 roku

 

 

  • Nieszpory dziś o 17.3o.

 

  • W poniedziałek Uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego- Patrona Diecezji.

 

  • We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP- każdy katolik jest zobowiązany do uczestniczenia we Mszy św. Będą one odprawiane w porządku niedzielnym. Podczas każdej Mszy będzie obrzęd poświęcenia ziół i kwiatów.

 

  • Nowenna ku czci MB Skoczowskiej w czwartek po Mszy wieczornej.

 

  • Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich będzie w piątek- o 18.oo Msza, następnie spotkanie w salce.

 

  • Za tydzień z racji 3-niedzieli kolekta na potrzeby parafii. W minionym tygodniu zostały do kościoła wstawione kolejne dwie nowe ławki. Konserwator zabytków zatwierdził projekt nowego ołtarza, na którym sprawujemy Msze święte i ambonki- z tej racji dotychczasowa ambonka została już usunięta (ustawiona jest tymczasowa, przywieziona z Kaplicówki). Ołtarz i ambonka kształtem i wyglądem nawiązywać będą do barokowych detali snycerskich obecnych już w kościele. Projekt ołtarza będzie zamieszczony w powakacyjnej Effacie. Kolekty kolejnych 3-cich niedziel przeznaczone będą na wykonanie ołtarza i ambonki, za składane ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

czytaj więcej

Kancelaria parafialna czynna:

poniedziałek: 10.oo - 15.oo

wtorek: 8.oo - 12.oo

środa: nieczynna

czwartek: 8.oo - 12.oo

piątek: 15.oo - 17.3o

Kościół

Stały Konfesjonał

W naszej Parafii można skorzystać z sakramentu pokuty w ramach stałego konfesjonału. 

 

czytaj więcej
Intencje Mszalne

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
od 13 do 20 sierpnia 2017 r.

 

 

 

Niedziela 13.08.2017 r. 19 NIEDZIELA ZWYKŁA          

7.00     w intencji Tadeusza z okazji 60 urodzin - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

9.00     w intencji  Beaty i Stanisława z okazji 30 r. ślubu oraz 50 urodzin Beaty - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

9.00     ks. Juliusz poza parafią: za + Stanisławę Kanik (od Renaty i Andrzeja Targosz z Łodygowic)

11.00   w intencji dzieci rocznych: Julii Hejnowicz, Oliwii Białek, Hanny Mizia i Antoniego Burjan, ich rodziców i chrzestnych

16.00   Kaplicówka: za ++ Bronisławę i Jana Smyczek oraz Małgorzatę i Wiktora Holisz

17.30   Nieszpory

18.00   w intencji Jolanty i Piotra z okazji 40 r. ślubu - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

18.00   ks. Dariusz poza parafią: za + Karola Stach (od kuzyna Mariana z żoną)

 

Poniedziałek 14.08.2017 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

6.15     za ++ Franciszka Wrzeszcz i rodziców z obu stron

18.00   za ++ męża Józefa Madzię i rodziców z obu stron

18.00   za ++ Stanisławę, Helenę i Jana Łaskowskich

18.00   ks. Juliusz poza parafią: greg. za + Dariusza Czakona

18.00   ks. Dariusz poza parafią: za + Antoniego Bukowczana (od Kusiów)

 

Wtorek 15.08.2017 r.  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7.00     greg. za + Dariusza Czakona

9.00     w intencji  Małgorzaty i Marka z okazji 30 r. ślubu  - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne lata

9.00     ks. Juliusz poza parafią: za + Helenę Śmieszek (od Matulów)

9.00     ks. Dariusz poza parafią: za + Elżbietę Warcenga (od Macurów)

11.00   w intencji  nowożeńców: Edyty i Michała oraz rodzin z obu stron  - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

17.30   Nieszpory maryjne

18.00   w intencji Walentyny okazji urodzin - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

 

Środa 16.08.2017 r.  dzień powszedni

6.15     za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Krzempek oraz Kazimierza Szpyrę

6.15     za +  za + Łukasza Staronia (od Mariusza i Karoliny)

6.15     ks. Juliusz poza parafią: za + Stanisława Krejzę (od Aleksandry Fiedor)

16.30   za + Elżbietę Wątek w 1 r. śm.            

16.30   za ++ Zuzannę i Wilhelma Klinot

16.30   ks. Dariusz poza parafią:  greg. za + Dariusza Czakona

 

Czwartek 17.08.2017 r. wspomn. Św. Jacka, kapłana

6.15     za ++ męża Antoniego Biernata i rodziców z obu stron

6.15     ks. Juliusz poza parafią: za + Stanisławę Kanik (od Aliny i Rafała Kruczek)

6.15     o. Jan Kukla- Boliwia: za ++ Otylię, Karola Chraścina oraz trzech synów

18.00   za ++ Matyldę i Józefa oraz ++ z rodzin Buchta i Olszar

18.00   za + Michała Stefanowicza

18.00   ks. Dariusz poza parafią: greg. za + Dariusza Czakona

 

Piątek 18.08.2017 r. dzień powszedni

6.15     za ++ Annę i Helenę Fizek oraz Elżbietę Tlołka

6.15     za + Tadeusza Wardasa

6.15     ks. Juliusz poza parafią: za + Stanisławę Myrmus (od sąsiadów z bloku z Al. Jana Pawła II 1a)

18.00   za + Tadeusza Malejkę (od III Zakonu Franciszkańskiego Świeckich)

18.00   za ++ Rozalię i Józefa Ferfeckich w r. śm.

18.00   ks. Dariusz poza parafią:  greg. za + Dariusza Czakona

 

Sobota 19.08.2017 r. dzień powszedni

6.15     za ++ Karola Sperling, rodziców i rodzeństwo

6.15     za + Lidię Ejsmont w 2 r. śm.

9.00     Kaplicówka

18.00   w intencji wnuczki Leny z okazji urodzin - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów

18.00   za + Mariana Suchodolskiego (od prac. Medikusa w Żywcu)

18.00   ks. Juliusz poza parafią: za + Albinę Pagieła (od Gawlasów z Wisły)

18.00   ks. Dariusz poza parafią: greg. za + Dariusza Czakona

 

Niedziela 20.08.2017 r. 20 NIEDZIELA ZWYKŁA          

7.00     w intencji Małgorzaty z okazji 70 urodzin - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

7.00     ks. Juliusz poza parafią: za + Alojzego Grzybka (od Lucyny i Krzysztofa Kucharskich)

9.00     w intencji Urszuli i Krzysztofa z okazji 25 r. ślubu oraz - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne lata

11.00   w intencji Aleksandry z okazji 80 urodzin - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

16.00   Kaplicówka: w intencji męża Czesława  z okazji 70 urodzin - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

17.30   Nieszpory

18.00   w intencji Aleksandry i Krzysztofa z okazji 1 r. ślubu - dziękczynna za otrzymane  łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

18.00   ks. Dariusz poza parafią: greg. za + Dariusza Czakona

 

 

 

czytaj więcej

Dzisiejsze czytanie:

(Joz 24,1-13)
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym, lecz Ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir, Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt tym wszystkim, co sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wywiodłem. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu; i przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze - i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni. Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja dałem ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wyniszczyłem ich przed wami. Również powstał Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył. Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama: musiał on was błogosławić, a Ja wybawiłem was z jego ręki. Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebusyci, lecz wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed obliczem waszym dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie.
czytaj więcej

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
ul. Kościelna 10, Skoczów 43-430

tel. 33 853 32 49
parafia@parafiaskoczow.ox.pl

Zdjęcie Kościoła