Nowe obostrzenia od 17. 10. 2020

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO
OBOWIĄZUJĄCE OD 17 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 

 1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
 2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii;
 6. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o liczbie osób, jaka może przebywać w kościele;
 7. Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 9. Osoby zbierające składkę powinne używać maseczki;
 10. W czasie dużej koncelebry (np. pogrzeb kapłana, rodzica księdza) maseczkę powinni założyć wszyscy koncelebransi;
 11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 12. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 13. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii świętej. Zalecamy rozdawać Komunię świętą w maseczce;
 14. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy św. i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 15. Przypominamy o dezynfekcji konfesjonałów, klamek, poręczy i innych często dotykanych miejsc w kościołach i kaplicach;
 16. Zachęcamy do zainstalowania przy wejściach do kościoła dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym dla wiernych;
 17. Pogrzeb:

Organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła. Gdyby zmieniły się przepisy księża zostaną o tym niezwłocznie poinformowani; 

 1. Sakrament małżeństwa:

Prosimy o skontaktowanie się z parami, które w najbliższym czasie miały zawierać związek małżeński, aby z nimi ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych:

Bardzo prosimy, aby zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarzy w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy świętych polowych na cmentarzach.

Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele;

 1. Kolęda

Ustalenia odnośnie odwiedzin duszpasterskich rodzin zostaną podane w najbliższym czasie.

 

 

            W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

            Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

            Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
43-430 Skoczów
ul. Kościelna 10
Nr konta parafialnego:
61 1050 1083 1000 0001 0076 0644
Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałek: 9.oo - 11.oo

wtorek: nieczynne

środa: nieczynna

czwartek: 9.oo - 11.oo

piątek: 15.oo - 17.3o

sobota i niedziela: nieczynne

Sprawy pogrzebowe o każdej porze.

(protokoły przedmałżeńskie po wcześniejszym umówieniu)