Historia

Zarys dziejów kościoła i parafii św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

XII w.- wg tradycji zostaje w Skoczowie zbudowany pierwszy kościół

 

1447 r.- potwierdzenie istnienia parafii skoczowskiej w rejestrze archiprezbiteratu opolskiego diecezji wrocławskiej

 

1469 r.- pożar, w czasie którego spłonął pierwszy, drewniany kościół

 

1531 r.- w drugim pożarze spalił się kościół i probostwo wraz ze wszystkimi dokumentami

 

1540 r.- odbudowany kościół zajęli protestanci. Katolikom pozostawiono Kaplicę szpitalną pw. Znalezienia św. Krzyża - tam 20 grudnia 1576 r. ochrzczono Jana Sarkandra

 

1654 r.- na mocy dekretu cesarza Ferdynanda II katolicy odzyskali świątynię. Rozpoczęła się akcja rekatolicyzacji 

 

1713 r.- w czasie kolejnego pożaru spłonął trzeci kościół wraz z całą dokumentacją kościelną

 

1756 r.- największy w dziejach miasta czwarty pożar zniszczył kolejną świątynię

 

1762 r.- powstał nowy, najokazalszy na Śląsku Cieszyńskim kościół w stylu barokowo-klasycystycznym (istniejący do dziś)

 

1767 r.- 24 siernia biskup wrocławski Filip Gothard von Schaffgotsch konsekrował kościół i podarował obraz do ołtarza głównego

 

1777 r.- utworzono dekanat skoczowski

 

1862 r.- staraniem ks. proboszcza Józefa Michałka do kościoła dobudowano wieżę

 

1920-30 r.- ks. prałat Jan Ewangelista Mocko- burmistrz Skoczowa, przeprowadził pierwszą w pełni kompleksową renowację świątyni i zakupił trzy nowe dzwony

 

1947-49 r.- ks. dziekan kan. Augustyn Pohl przeprowadził remont dachu, wieży i wnętrza kościoła, uszkodzonych w czasie działań wojennych

 

1970-75 r.- ks. dziekan kan. Karol Picha przeprowadził renowację wnętrza świątyni (prowadzona w źle pojętym duchu soborowym renowacja, doprowadziła do częściowego lub trwałego zniszczenia wielu cennych dzieł- m.in. polichromii, żarandoli, itp.)

 

1981 r.- dla potrzeb odnowionej liturgii przebudowano i powiększono prezbiterium, wstawiono nowy (niedopasowany do barokowego wnętrza) ołtarz i ambonkę

 

1992 r.- Skoczów włączony został do nowo utworzonej Diecezji Bielsko- Żywieckiej

 

22 maja 1995 r. Skoczów odwiedził papież Jan Paweł II i sprawował Mszę św. na Kaplicówce

 

Największy remont w historii kościoła

 
 

Ks. dziekan prałat Alojzy Zuber rozpoczyna największą w dziejach renowację skoczowskiej świątyni, kontynuują ją jego następcy ks. kan. Antoni Dewor i ks. kan. Witold Grzomba

2002 r.- rozpoczęcie prac: odwodnienie fundamentów, izolacja, nowe doprowadzenie gazu,remont wieży wewnątrz i z zewnątrz (betonowe stropy, metalowe schody, nowy napęd i tarcze zegarowe, żaluzje przy dzwonach, pokrycie wieży blachą miedzianą, założenie nowych tynków, remont fasady obok wieży, założenie nowych okien w wieży)

 

2003 r.- remont więźby całego kościoła, wzmocnienie sufitu zakrystii i nowa więźba nad zakrystią, pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą

 

2004-06 r.-prace remontowe w prezbiterium, konserwacja obrazów ołtarzowych i figur

 

2006 r.- całkowity remont kaplicy Serca Pana Jezusa, remont południowej ściany kościoła

 

2008 r.- położenie nowej podłogi na chórze i jej wzmocnienie. Injekcje i spajanie pęknięć na sufitach i ścianach

 

2009 r.- osuszanie murów, położenie nowych tynków renowacyjnych w dolnych częściach ścian i filarów, okładziny filarów marmurowymi płytami, renowacja ołtarza Matki Boskiej Fatimskiej, prace archeologiczne pod ławkami, rozpoczęcie prac malarskich

 

2010 r.- wykonanie nowej elektryfikacji, malowanie sufitu prezbiterium- Czterej Ewangeliści, łuku tęczowego, nawy głównej i naw bocznych, odnowienie polichromii na suficie nawy głównej, nowe polichromie ścian

 

2011 r.- renowacja stacji drogi krzyżowej, oprzywrócenie dawnej kolorystyki ołtarzom św. Józefa, św. Jana Sarkandra. Renowacja ołtarzy św. Floriana, św. Jana Nepomucena

 

2012-13 r.- renowacja ołtarzy św. Barbary i św. Vincentego Ferrariusza. Szczególnie wiele pracy i artyzmu wymagała konserwacja głównego ołtarza z tabernakulum (trwała dwa lata)- przywrócono pierwotną kolorystykę. Przywrócono metalowe tabernakulum z przyokrąglonymi drzwiczkami, które znajdowało się w kościele do lat 70-tych XX wieku, zostało wzmocnione konstrukcyjnie i odzłocone

 

2014 r.- trwają prace przy odnawianiu empor (balustrad) wzdłuż chóru i odtwarzaniu ławek w nawie głównej. Wykonano nowe nagłośnienie. Kaplica NSPJ została dostosowana do potrzeb całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Założono alarm i monitoring w kościele. odnowiono większość naczyń i paramentów liturgicznych.

 

2015 r.- została przebudowana zakrystia, do której wykonano całkowicie nową stolarkę, został odnowiony po profanacji Obraz MB Skoczowskiej, który otrzymał nowe ramy

 

2016 r.- trwają prace przy odnawianiu empor (balustrad) wzdłuż chóru i odtwarzaniu ławek w nawie głównej, zakupiono nową monstrancję do całodziennej adoracji NS. Przeprowadzony został generalny remont probostwa- pierwszy od II wojny światowej (łącznie z wszystkimi instalacjami), oraz wikarówki. Ufundowane zostało relikwiarium na relikwiarz św. Jana Sarkandra.

 

2017 r.- trwają prace przy odnawianiu empor (balustrad) wzdłuż chóru i odtwarzaniu ławek w nawie głównej, trwa remon wikarówki. Wykonanie nowej ambonki i ołtarza do prezbiterium kościoła (dostosowanych do barokowego wnętrza świątyni). Wykonanie ogrodzenia probostwa od strony ul. Kościelnej.

 

POŚWIĘCENIE PRZEZ BISKUPA BIELSKO- ŻYWIECKIEGO J.E. ROMANA PINDLA
NOWEGO OŁTARZA POSOBOROWEGO
13 grudnia 2017 r. 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
43-430 Skoczów
ul. Kościelna 10
Nr konta parafialnego:
61 1050 1083 1000 0001 0076 0644
Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałek: 9.oo - 11.oo

wtorek: nieczynne

środa: nieczynne

czwartek: 9.oo - 11.oo

piątek: 15.oo - 17.3o

sobota i niedziela: nieczynne

Sprawy pogrzebowe o każdej porze.

(protokoły przedmałżeńskie po wcześniejszym umówieniu)

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Skoczów, ul. Harcerska 12 /Dom spotkań Parafii MB Różańcowej na Górnym Borze/
czynna w środy od godz. 16.3o do 19.oo (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
tel. 692 221 377

 

APOSTOLSTWO TRZEŹWEJ RODZINY

Rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
pod numerem tel. 663645879 od poniedziałku do piątku od 18:00 do 19:00