Sakramenty

CHRZEST ŚWIĘTY


 

 1. Osoby spoza naszej parafii, które w niej chcą ochrzcić swoje dziecko przedstawiają pisemną zgodę Ks. Proboszcza swojego miejsca zamieszkania.

 2. Dziecko do chrztu zapisują w kancelarii RODZICE - najpóźniej na tydzień przed Chrztem.

 3. Dokumenty: świadectwo urodzenia dziecka.

 4. Rodzice chrzestni: wg Kodeksu Prawa Kanonicznego: osoby, które przyjąły sakrament bierzmowania, wierzące i praktykujące.

 5. Chrzestni spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenia ze swojej parafii ZAMIESZKANIA.

 6. Chrztu uroczystego udzielamy w naszym kościele w I-szą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00 (w uzasadnionych przypadkach także w innym terminie).

 7. OBOWIĄZKOWE spotkanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych zapowiadane są podczas Ogłoszeń parafialnych.

 

BIERZMOWANIE

 

 

 1. Do bierzmowania przygotowują się uczniowie 8 klas szkół podstawowych. Spotkania formacyjne odbywają się:

  a) Pierwszy piątek misiąca - Msza Św. o godz. 19:15,

  b) spotkania w małych grupach po ustaleniu z animatorem,

  c) spotkania ogólne - zapowiedziane wcześniej przez księdza prowadzącego przygotowanie.

 1. Kandydata do bierzmowania zgłaszają rodzice w czasie spotkania wrześniowego.

 2. Osoby spoza naszej parafii, które chcą przygotować się i przyjąć bierzmowanie przedstawiają pisemną zgodę Ks. Proboszcza swojego miejsca zamieszkania.

 3. Kandydat ochrzczony poza naszą parafia dostarcza do grudnia świadectwo chrztu.

 4. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest pozytywna opinia katechety.

 5. Świadkowie spełniają te same wymagania jak rodzice chrzestni (patrz chrzest).

 6. Świadkowie spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenia ZE SWOJEJ PARAFII ZAMIESZKANIA.

 7. ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA NIE MOGĄ BYĆ RODZICE oraz OSOBY ŻYJĄCE W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH.

   

  SPOWIEDŹ ŚW.

   

   

  Spowiadamy:

  -  codziennie 30 minut przed każdą Mszą św.

  - codziennie od poniedziałku do piątku w ramach Konfesjonału stałego od 9.oo do 10.30 oraz od 15.oo do 16.30

  W czasie Mszy świętych nie spowiadamy.

 

 

NAMASZCZENIE CHORYCH
 

 

 1. Odwiedziny chorych odbywają się zazwyczaj w I-piątek (ks. Proboszcz) i I-sobotę (ks. wikarzy) każdego miesiąca od godz. 7.30.

 2. Wyjątek stanowią styczeń- odwiedziny chorych przed Bożym Narodzeniem i miesiąc po Wielkanocy- odwiedziny przed Niedzielą Palmową.

 3. Adresy chorych zgłasza się w kancelarii parafialnej.

 4. W nagłych przypadkach kapłana można wezwać o każdej porze. Pamiętajmy, by nigdy nie zwlekać z prośbą o posługę sakramentalną, w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie danej osoby, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia a także gdy ktoś spodziewa się trudnej operacji medycznej. Wówczas przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych jest jak najbardziej pożądane i błogosławione.

 5. Trzeba również pamiętać, że każdy sakrament przeznaczony jest dla osób żyjących, a osoba, która go przyjmuje, powinna przyjmować go świadomie i z aprobatą (wyjątek stanowią sytuacje utraty świadomości lub agonia). W przypadku agonii osoba umierająca przyjmuje namaszczenie jako wiatyk, kapłan może wówczas udzielić odpustu zupełnego na godzinę śmierci.

 6. Sakrament chorych można w życiu przyjmować wiele razy, nie jest on - jak wielu potocznie mówi - ostatnim namaszczeniem.

 7. Sakrament chorych udzielany jest również w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

   

   

  MAŁŻEŃSTWO

   

   

  1. Pierwsze spotkanie /narzeczeni umawiają się z kapłanem na odpowiadni termin/- 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

  2. Narzeczeni przynoszą:

   a). metrykę Chrztu św. wydaną nie dawniej niż przed 3 miesiącami (metryka taka jest wydawana specjalnie na okoliczność ślubu w tej parafii, w której miał miejsce Chrzest św.)

   b). dowód osobisty

   c). świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej

   d). jeśli ślub cywilny miał miejsce wcześniej, należy przynieść do okazania dokument potwierdzający ów fakt

  3. Drugie spotkanie - najpóźniej dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni przynoszą:

    1. zaświadczenie z nauk przedślubnych

    2. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

    3. specjalny dokument pobrany z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu tzw. konkordatowego - są ważne trzy miesiące od daty wydania)

   Informacji nt nauk przedślubnych udziela kancelaria parafialna.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
43-430 Skoczów
ul. Kościelna 10
Nr konta parafialnego:
61 1050 1083 1000 0001 0076 0644
Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałek: 9.oo - 11.oo

wtorek: nieczynne

środa: nieczynne

czwartek: 9.oo - 11.oo

piątek: 15.oo - 17.3o

sobota i niedziela: nieczynne

Sprawy pogrzebowe o każdej porze.

(protokoły przedmałżeńskie po wcześniejszym umówieniu)

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Skoczów, ul. Harcerska 12 /Dom spotkań Parafii MB Różańcowej na Górnym Borze/
czynna w środy od godz. 16.3o do 19.oo (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
tel. 692 221 377

 

APOSTOLSTWO TRZEŹWEJ RODZINY

Rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
pod numerem tel. 663645879 od poniedziałku do piątku od 18:00 do 19:00