Proboszczowie

Proboszczowie skoczowscy (od XV w.)

Ksiądz

czas posługi

wydarzenia

Ks. Piotr (PETRUS)

XV w.

 

ks. Jerzy Tlamezius

około roku 1500

- proboszcz czasów reformacji

ks. Wojciech Gagatkowski

XVI w.

ochrzcił Jana Sarkandra, późniejszego męczennika

(?)

 

 

Ks. Krzysztof Hembigius

XVII w.

 

(?)

 

 

Ks. Krzysztof Slenczik

od (?) – do 1673 r.

 

ks. Georgius Vitecius

od 1673 r. do 1677 r.

 

ks. Jakub Dawid

od 1677 r. do 1687 r.

 

ks. Jan Richwalski

od 1699 r. do ok. 1715 r.

w 1713 roku pożar strawił całe miasto

ks. Henryk Polivius

od ok. 1715 r. do 1751 r.

 

ks. Andrzej Pstinsky (Pszczyński)

od 1751 r. do 1765 r.

- odbudowa kościoła po pożarze z 1713 r.

- w 1756 roku kolejny wielki pożar niszczy miasto

ks. Jan Nepomucen Walder/pierwszy dziekan skoczowski/

od 1765 r. do 1779 r.

- odbudowa spalonego kościoła i jego konsekracja 23 VIII 1767 r.

- budowa kościołów w Pierśćcu i Nierodzimiu

ks. Antoni Geyer

od 1779 r. do 1786 r.

 

ks. Antoni Walenty Schneider

od 4 VIII 1786 r. do 9 VII 1806

 

ks. Józef Leopold Rużański

od 18 VIII 1806 r.

do 17 V 1838 r.

- budowa ołtarza głównego i urządzenie nowej zakrystii

ks. Jan Kapinus

od 1838 r. – do 10 XI 1845 r.

- budowa wielkiej ambony

ks. Dominik Raunbal

od 9 II 1846 r. do VIII 1856 r.

 

ks. Józef Michałek

od 19 II 1857 r. do 29 III 1890 r.

- beatyfikacja ks. Jana Sarkandra,

- OJCIEC UBOGICH,

- dobudowa wieży do kościoła,

- założenie cmentarza przy ul. Cieszyńskiej

ks. Andrzej Kuczera

od 1890 do 1895

 

ks. Franciszek Siemko

od 1895 do 13 X 1899 r.

 

ks. Karol Żurek

od 14 X 1899 r.

do 7 II 1900 r.

- zakup nowych organów do kościoła,

ks. Jan Ewangelista Mocko

od 7 II 1900 r.

do 10 XII 1935 r.

 

w latach 1923 – 1935 burmistrz Skoczowa

- dobudowa przedsionka kościoła, zakup trzech nowych dzwonów,

- odnowienie probostwa,

- budowa nowej kaplicy na Kaplicówce i ożywienie kultu bł. Jana

- założenie „nowego” cmentarza

- pozyskanie dla kościoła szpitala, odnowienie kościoła szpitalnego

ks. prałat Emanuel Grim

od 11 XII 1935 r.

do 31 VII 1937 r.

- zakup pancernego tabernakulum

ks. Józef Czaputa

od 1 VIII 1937 r.

do 17 XI 1938 r.,

- odnowienie wnętrza kościoła

Ks. Karol Kałuża

od 26 II 1939 r.

do 9 XI 1943 r.
(30 IV 1940 r. osadzony w Dachau)

- zginął śmiercią męczeńską w Dachau

Ks. Augustyn Pohl

administrator

od 30 IV 1940 r.

do VII 1957 r.

proboszcz

od VII 1957 r. 

do 14 X 1968 r.

- odnowienie kościoła, Kaplicy bł. Jana i kościoła szpitalnego

Ks. Karol Picha

od 15 X 1968 r.

do 7 IX 1983 r.

- prace restauratorskie w kościele

Ks. prałat Alojzy Zuber

od IX 1983 r.

do 22 VIII 2014 r.

- utworzenie Muzeum bł. Jana Sarkandra w miejscu Jego narodzin- Rynek 2

- utworzenie nowych parafii w Pogórzu i na Górnym Borze,

- kanonizacja bł. Jana Sarkandra

w 1995 roku gościł Skoczowie papieża Jana PawłaII

- budowa Kaplicy w Wiślicy,

- prace konserwatorsko- renowacyjne kościoła,

Ks. kanonik Antoni Dewor

od 23 VIII 2014 r.

do 16 I 2016 r.

- prace konserwatorsko- renowacyjne kościoła,

- prace konserwatorsko- renowacyjne Kaplicówki,

- remont probostwa,

- remont Domu katechetycznego,

- remont Kaplicy w Piwniczce i Muzeum Parafialnego,

- renowacja i zabezpieczenie obrazu MB Skoczowskiej po profanacji,

- zakup nowych konfesjonałów,

- przebudowa i urządzenie nowej zakrystii,

- zakup nowych szat i paramentów liturgicznych,

- odnowienie ogrodzenia cmentarza przy ul. Cieszyńskiej,

Ks. kanonik Witold Grzomba

od 14 II 2016 r.

od XI 2020 r. administrator, a od VI 2021 r. równocześnie proboszcz Parafii Znalezienia św. Krzyża w Skoczowie

- prace konserwatorsko- renowacyjne kościoła,

- prace konserwatorsko- renowacyjne Kaplicówki,

- generalny remont probostwa,

- tworzenie dokumentacji technicznej budynków parafialnych (Ksiązki obiektów, itp.),

- przeniesienie i wyposażenie nowej kancelarii (ul. Kościelna 8),

- remont wikarówki,

- budowa nowego ołtarza i ambonki w kościele parafialnym, 

- dokończenie wymiany ławek w kościele,

- remont generalny systemu ciepłowniczego w kościele,

- budowa nowego ogrodzenia przy probostwie,

- remont alejek cmentarnych,

- remont więźby dachowej i pokrycie dachu probostwa miedzią,

- nowa elewacja probostwa,

- nowy krzyż misyjny,

- remont grobowca Wollerdorferów na starym cmentarzu,

- nowe obejście kościoła, położenie płytek granitowych na placu kościelnym,

- uzupełnienie ławek w prezbiterium i na chórze Kaplicy w Wiślicy,

- remont generalny systemu ciepłowniczego w Kaplicy w Wiślicy,

- zakup nowych szat i paramentów liturgicznych,

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
43-430 Skoczów
ul. Kościelna 10
Nr konta parafialnego:
61 1050 1083 1000 0001 0076 0644
Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałek: 9.oo - 11.oo

wtorek: nieczynne

środa: nieczynne

czwartek: 9.oo - 11.oo

piątek: 15.oo - 17.3o

sobota i niedziela: nieczynne

Sprawy pogrzebowe o każdej porze.

(protokoły przedmałżeńskie po wcześniejszym umówieniu)

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Skoczów, ul. Harcerska 12 /Dom spotkań Parafii MB Różańcowej na Górnym Borze/
czynna w środy od godz. 16.3o do 19.oo (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
tel. 692 221 377

 

APOSTOLSTWO TRZEŹWEJ RODZINY

Rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
pod numerem tel. 663645879 od poniedziałku do piątku od 18:00 do 19:00