Modlitwa za kapłanów

WIELKOPOSTNA MODLITWA ZA KAPŁANÓW

 

Działająca w naszej parafii Oaza Dorosłych w ciągu całego roku modli się za księży. W związku z tym narodziła się myśl, a gdyby tak do wspólnej modlitwy zaprosić Wszystkich Parafian? Jesteście w stanie wyobrazić sobie, że każdy z nas przynajmniej w jeden dzień Wielkiego Postu otacza któregoś z kapłanów posługujących w naszej parafii modlitwą? Myli się ten, kto myśli, że chcemy tu bić powierzchowne rekordy. Mamy świadomość ogromnej wagi modlitwy za Drugiego. Pragniemy, aby modlitwa za kapłanów była dla nich duchowym wsparciem na drodze ich powołania w służbie bliźnim, a dla nas uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

            Zapraszamy więc do wspólnej wielkopostnej modlitwy za kapłanów posługujących w naszej Parafii. Zachęcamy wszystkich Parafian do podjęcia duchowego wyzwania – a ściślej postanowienia wielkopostnego - które przybierze formę modlitwy za jednego z księży. Chcemy nasze intencje modlitewne rozpocząć w I Niedzielę Wielkiego Postu i wytrwać w nich aż do Świąt Zmartwychwstania  Pańskiego. Jednocześnie w dowolnym momencie trwania Wielkiego Postu można dołączyć do wspólnoty osób modlących się. Warto też rozważyć swoją sytuację i modlić się za księdza albo w jeden, wybrany - dzień tygodnia albo włączyć się w codzienną modlitwę.

W tym postanowieniu wielkopostnym będziemy odmawiać Litanię do św. Józefa oraz modlitwę za kapłanów św. Urszuli Ledóchowskiej:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:  

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci,  sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego,  nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej  narzędziami swego miłosierdzia.  Działaj w nich i przez nich, i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie  przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia
i Twego ducha uczynki,  któreś sam zdziałał dla zbawienia świata. Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu.  Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią,  wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów.  Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich 
i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się  i nawiązując
na nowo święte węzły miłości, łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

 

Osoby, które zechcą się włączyć w tę modlitewną posługę, mogą zgłaszać się drogą
e-mailową na adres: skoczow.modlitwa@gmail.com lub wrzucić taką deklarację do skrzynki, która będzie umieszczona obok drzwi w kościele. Przygotowane teksty modlitw będzie można zabrać ze świątyni.

 

PROPONOWANA TREŚĆ MAILA:

WIELKOPOSTNA MODLITWA ZA KAPŁANA

(Imię i nazwisko) podejmuje modlitwę za jednego z kapłanów posługujących w naszej Parafii …………………………..(dzień tygodnia/codziennie) przez okres Wielkiego Postu 2021 roku

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
43-430 Skoczów
ul. Kościelna 10
Nr konta parafialnego:
61 1050 1083 1000 0001 0076 0644
Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałek: 9.oo - 11.oo

wtorek: nieczynne

środa: nieczynna

czwartek: 9.oo - 11.oo

piątek: 15.oo - 17.3o

sobota i niedziela: nieczynne

Sprawy pogrzebowe o każdej porze.

(protokoły przedmałżeńskie po wcześniejszym umówieniu)